Ngân Long Solution đang cần tuyển những vị trí sau đây:

Lập trình viên

  • Biết lập trình ứng dụng trên Windows
  • Ưu tiên ứng viên biết lập trình Delphi
  • Càng nắm vững MS SQL Server càng tốt

Chuyên viên triển khai phần mềm

  • Càng nắm vững MS SQL Server càng tốt
  • Ưu tiên ứng viên có kiến thức nghiệp vụ về kinh doanh, quản lý nhân sự - tiền lương

Yêu cầu chung

  • Chuyên cần, tập trung trong công việc
  • Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn


  NỘP HỒ SƠ

  • Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: CV, Job application (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) và một ảnh.
  • Sau 3-5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, chúng tôi sẽ liên lạc với những ứng viên được chọn và mời phỏng vấn trực tiếp.
  • Chỉ nhận hồ sơ qua e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support
Careers