Công cụ

 • Tự thiết kế những báo cáo động, kết xuất ra MS Excel.

Giao diện

 • Giao diện phần mềm được thiết kế đẹp, màn hình nhập liệu thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng.
 • Giao diện 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Cơ sở dữ liệu

 • Sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server: mạnh mẽ, an toàn và bảo mật.
 • Cài đặt các lệnh lưu trữ định kỳ, tăng tính an toàn dữ liệu.

Bảo mật

 • Cơ chế bảo mật 2 lớp.
 • Quản lý tài khoản người sử dụng (users) và nhóm người sử dụng (groups)
 • Đặt chính sách tài khoản: quy định lịch đổi mật khẩu, chiều dài tối thiểu của mật khẩu…
 • Gán quyền truy cập các chức năng chương trình cho từng người / nhóm người sử dụng.
 • Ghi lại lịch sử truy cập của từng người sử dụng, chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác để phục vụ công tác kiểm tra an toàn số liệu.
 • Cấp quyền xem, quyền in các báo cáo, thống kê cho từng người / nhóm người sử dụng.