Đây là kiến nghị về mức tăng lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2016 vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2015 phát triển ổn định, đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước và 6 tháng đầu năm đạt mức 6,28%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây, trong đó, công nghiệp tăng 9,53%, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Số DN và vốn đăng ký thành lập mới tăng cao, số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động và giải thể đều giảm so với cùng kỳ.

Cùng với đó, báo cáo của các cấp công đoàn cho thấy năm 2015 có 85%- 90% số DN (có công đoàn) thuộc diện đã điều chỉnh tiền LTT vùng trong năm 2015. Dù tỉ lệ tăng tiền LTT vùng năm 2015 bình quân là 14,3% nhưng tỉ lệ tăng lương thực tế của NLĐ trong các DN mới đạt khoảng 12% và không gây đột biến về chi phí cho các DN. Tuy nhiên, các DN nhà nước đã trả lương cho NLĐ cao hơn mức LTT; khoảng 70%- 80% số NLĐ tại các DN FDI được điều chỉnh LTT tăng từ 250.000- 400.000 đồng. Đặc biệt, qua khảo sát tại 60 DN cho thấy, các DN (nhất là DN FDI hạch toán từ công ty mẹ ở nước ngoài) việc tăng LTT năm 2015 không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh và các công ty này sẽ chấp hành nghiêm nếu Nhà nước điều chỉnh LTT vùng năm 2016.

Cũng theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, với mức tăng LTT năm 2015 là 14,3% (trung bình 3.817.000 đồng/người/tháng) vẫn chưa bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ (mới đáp ứng 78%- 83%). Do đó, việc điều chỉnh LTT giúp NLĐ, nhất là DN khu vực tư nhân và FDI được hưởng lợi, góp phần ổn định cuộc sống, tăng năng suất lao động và đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, theo quy định của Điều 91 Bộ luật Lao động, mức LTT vùng được điều chỉnh căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ; điều kiện kinh tế- xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động. Tăng thêm ở mức hợp lý để thực hiện lộ trình đến năm 2017 mức LTT phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ. Ngoài ra, Điều 89 Luật BHXH năm 2014 cũng quy định, từ 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Chính vì vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất mức LTT vùng năm 2016 tăng từ 350.000- 550.000 đồng. Cụ thể, vùng 1: 3.650.000 đồng (tăng 550.000 đồng so với 2015); vùng 2: 3.200.000 đồng (tăng 450.000 đồng); vùng 3: 2.800.000 đồng (tăng 400.000 đồng) ; vùng 4: 2.500.000 đồng (tăng 350.000 đồng).


Support
Careers