Tiếp theo Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH về việc công nhân ngừng việc bày tỏ quan điểm không đồng tình với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ LĐTBXH đã có thông báo như sau:

 

  • Bộ LĐTBXH đã có văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ trong đó đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, giải quyết theo hướng linh hoạt, cho phép người lao động tự lựa chọn giữa hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng lương hưu
  • Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan thông báo ý kiến chính thức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ để người lao động sớm trở lại làm việc, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người lao động liên quan đến các nội dung quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Nội dung tại công văn số 1127/LĐTBXH-BHXH ngày 01/04/2015 của Bộ LĐTBXH.


Support
Careers