bh thatnghiepLuật Việc làm sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2015 với nhiều thay đổi trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp (DN) có sử dụng lao động, bất kể hợp đồng lao động thời vụ, xác định hay không xác định thời hạn đều phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Xem tiếp
Support
Careers