Hỏi:
  • Phần mềm Nhân sự - Chấm công - Tính lương của Ngân Long làm việc được với những hiệu máy chấm công nào?
Đáp:
  • Phần mềm Ngân Long Hrms có thể làm việc trực tiếp với hầu hết các loại máy chấm công thẻ và vân tay trên thị trường: Ronald Jack, Zk software, Hitech, Roland, Keico, HIP, Vigiland...
  • Có tính năng lập lịch, định thời gian tự động thu thập dữ liệu từ tất cả các máy chấm công vào cơ sở dữ liệu của phần mềm. Xin xem thêm chi tiết ở đây.
Support
Careers