Sản xuất, gia công phần mềm ứng dụng, phần mềm hệ thống, phần mềm điều khiển... theo yêu cầu nghiệp vụ thực tế:

  • Khảo sát nghiệp vụ.
  • Tư vấn giải pháp.
  • Thiết kế hệ thống.
  • Lập trình phát triển phần mềm.
  • Gia công phần mềm.

  • Thiết kế website theo yêu cầu, sử dụng các công nghệ lập trình tiên tiến.
  • Quảng bá website đến người dùng Internet.
  • Tăng thứ hạng trong kết quả tìm kiếm của các máy tìm kiếm - search engine - thông dụng như Google, Yahoo, Bing...
Support
Careers